Kategoria: Paras verkkomainos

Lähtökohta ja tavoite:

Digitaalisen mainonnan yksi peruspilareista, staattinen banneri, täytti viime vuonna 25-vuotta. Vaikka se ei ole juurikaan muuttunut sitten vuoden 1994, ihmisten kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut moneen otteeseen. Digitaalisessa median kulutuksessa korostuu mobiililaitteet ja ihmisten sekä brändien välisessä kommunikoinnissa erilaiset viestittelyapplikaatiot ovat nousseet isoon rooliin. Viestittelemme niin ystävien, perheenjäsenten, kuin myös yritysten asiakaspalvelijoiden, brändien ja bottien kanssa useilla eri alustoilla ja applikaatioilla.

Näistä lähtökohdista myös Nordea ja GroupM olivat kiinnostuneita löytämään ja kokeilemaan uusia keinoja puhutella kuluttajia digitaalisen mainonnan kautta. Kampanjaksi valittiin Nordea Gold luottokorttikampanja ja teknologiakumppaniksi keskustelevan mainonnan yritys Cavai.

Mediakumppaniksi mukaan tuli Alma Median Rantapallo.fi -sivusto kohderyhmän ja mediaympäristön vuoksi, kampanja toteutettiin joulukuussa 2019

Tavoitteena oli löytää uusia mainonnan ratkaisuja Nordean digimainonnan keinovalikkoon, ymmärtää niiden roolia ja tehoa ns. normaaliin bannerimainontaan verrattuna ja samalla myös saada aikaan mainonnan kautta yhteydenottopyyntöjä Nordean Gold kortista.


Toteutus:

Keskustelevassa mainonnassa mahdollistetaan yksinkertaiset keskustelut brändien ja ihmisten välillä mainoksissa jotka sijoitetaan ostettuihin kanaviin/medioihin. Näin kuluttaja saa tarpeellista tietoa suoraan mainoksesta hänen tarpeeseen räätälöidysti, ilman, että hänen täytyy välittömästi lähteä nauttimansa sisällön parista. Mainostajat taas pystyvät viestimään tuotteistaan täsmäiskuna tarpeisiin ja mediat säilyttävät kontaktin lukijoihinsa.

Toteutuksena Nordean korttikampanjassa käytettiin Cavain keskustelevaa mainosmuotoa jonka avulla pyrittiin viestimään Nordea Gold luottokortin matkailun lisäarvoa tuottavista ominaisuuksista kuluttajalle. Mainos sijoitettiin joulukuussa 2019 Alma Median Rantapallo -sivustolle, kontekstiltaan sopivalle matkailusivustolle.

Mainos näkyi sekä desktopissa, että mobiilissa puhekuplana oikeassa alakulmassa ja kiinnostuessaan kuluttaja pystyi klikkaamaan keskustelun auki koko ruudulle. Itse keskustelussa, Nordea pystyi selvittämään onko kuluttajalla tarvetta matkailuun sopivalle luottokortille ja avaamaan luottokortin hyötyjä tarpeen mukaisesti. Keskustelussa käytettiin Cavain chatbot -mainosteknologiaa. Kaikki vastaukset ja kysymykset oli ennalta käsikirjoitettu Cavain Studio -alustalla. Näin pystyttiin takaamaan bränditurvallinen sekä skaalautuva keskustelu ilman, että botilla kertaakaan menee sormi suuhun.

Kun tarve oli selvitetty, botti tarjosi mahdollisuuden kuluttajalle mennä Nordean sivustolle jättämään yhteydenottopyynnön.

Testaa ratkaisua demolinkistä!

Tulokset:

Mainoksen kanssa käytiin yli 4 500 keskustelua. Mainosnäytöistä yli 1,9%

johti aloitettuun keskusteluun.

4 500 keskustelua korttien hyödyistä oli jo itsessään lupaava viite mainonnan kiinnostavuudesta, mutta päätavoitteena mainoksen testauksen ohella oli saada yhteydenottopyyntöjä.

Keskustelevan mainoksen tuoma sivustoliikenne konvertoitui yhteydenottopyynnöiksi 64x (6 400%) paremmin kuin displaymainonnasta saatu liikenne.

Keskusteleva mainosmuoto toi määrällisesti enemmän yhteydenottopyyntöjä kuin samaan aikaan ajettu displaymainonta ja yhden konversion kustannus oli selvästi alempi kuin samaan aikaan ajetussa bannerikampanjassa.

Yhteenveto:

Uuden mainosmuodon valinnalla haluttiin löytää uusia tapoja tehdä digitaalista mainontaa ns. normaalin staattisen bannerin rinnalle, ja mittarina oli yhteydenottopyynnöt mainonnan kautta.

Kampanjasta saatujen tulosten pohjalta, voidaan todeta, että keskusteleva mainonta, joka selvittää kuluttajan tarpeita ja tuo niiden mukaisia ratkaisuja sekä lisätietoa, toi selvästi paremmat tulokset kuin samaan aikaan ajettu bannerimainonta.

Tekijät:

Suunnittelu:
Cavai:
Nikolai Pietiläinen
GroupM: Henna Purmonen, Hannele Nurmela, Heidi Kippola
Nordea: Piia Vepsä, Kaisa Laakkonen-Långbacka, Sari Aalto

Toteutus:

Cavai: Nikolai Pietiläinen
Nordea:
Piia Vepsä, Kaisa Laakkonen-Långbacka, Sari Aalto
Orange Advertising:
Mira Laxström, projektipäällikkö, Anton Sinelnikov, junior-AD
Rantapallo / Alma Media:
Milla Himberg, Daniel Hylton, Terhi Bussman.